24 July 2012 ~ 0 Comments

Hướng dẫn Crack Office 2007 để sử dụng vĩnh viễn

Bạn cài đặt vào máy bằng key có được nhưng khi mở chương trình ra thì bảo cần đăng ký qua điện thoại hoặc bạn đã sử dụng quá 1 tháng thì chương trình báo block. Vậy bạn cần phải crack để có thể sử dụng mãi mãi, ta cùng tham khảo cách dưới đây hiệu quả nhất.

Bạn tải về file MSO.dll này về máy sau đó bạn bỏ vào thư mục sau: X:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12, ghi đè file nhé.

Bạn có thể sử dụng các chương trình trong bộ office sau khi cài đặt và làm qua bước trên.

Sau khi mở ra bạn sẽ nhận một thông báo yêu cầu phải đăng ký trước khi sử dụng. Bạn chọn đăng ký qua phone bằng cách tích chọn dòng Iwant to activate the software by telephone.

Bạn chọn quốc gia là hoa kỳ United States sau đó điền mã là 0000…000 đến hết, khi nào báo Thank you ! là đã crack song.

Bây giờ bạn được sử dụng đầy đủ tất cả các tính năng của bộ office 2007.

Tags:

Leave a Reply